Zit Sta tafel, bevordert bewegen op de werkplek

 
 
 
 
 

De mens is niet gebouwd om stil te zitten, maar om te bewegen. Elke vaste, starre houding, hoe comfortabel ook, leidt uiteindelijk tot vermoeidheid en spanning, wat een duidelijk signaal is om weer in beweging te komen. Bewegen door staan en lopen is nodig voor een goede stofwisseling en bloeddoorstroming.

Langdurig beeldschermwerk leidt vaak tot ongewenste statische lichaamsbelasting. Dit kan leiden tot rugklachten, nekklachten, schouderklachten en RSI gerelateerde klachten zoals pijn aan armen of polsen. Door te bewegen tijdens de werkzaamheden worden dergelijke klachten verminderd dan wel voorkomen.

Het werken aan een zit-sta tafel bevorderd beweging op de werkplek Het afwisselen van zitten en staan tijdens het werk wordt daarnaast als plezierig ervaren. Onderzoek heeft aangetoond dat mensen die werken aan een zit-sta tafel 12%-18% productiever zijn.

De zit-sta tafel biedt de gebruiker bewegingsvrijheid tijdens het werk. Uit onderzoek is gebleken dat gebruikers twee tot vier keer een kwartier tot een half uur per dag staand werken. In deze houding wordt primair beeldschermwerk uitgevoerd of kort overlegd. De hoogte verstelling wordt handmatig (met een handslinger) of elektrisch (met een elektromotor) uitgevoerd. Het elektrische hoogteverstelsysteem wordt ingeschakeld door een hoog-laag bediening. Een bediening met geheugenposities en weergave van hoogte is vaak optioneel verkrijgbaar. Het grote versteltraject maakt veilige, maar adequate bekabeling noodzakelijk. Kabels, die over de bladrand worden afgevoerd, kunnen bekneld raken. Bovendien kan afknelling ontstaan door te korte kabels. Op het werkvlak is naast plaats voor hardware ook ruimte voor elleboogondersteuning noodzakelijk. Vooral in staande positie is het belangrijk dat de tafel stabiel is.

Zit-Sta Tafelframes