Overmatig zitten ongezond en ongewenst
Langdurig zitten
hidden content

Wetenschap heeft aangetoond dat langdurig onafgebroken zitten nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid. Een grote verscheidenheid aan chronische ziekten liggen op de loer als we onze dagen almaar zittend doorbrengen. Sporten of bewegen in de vrije tijd kan overmatig zitten tijdens de (werk)dag niet compenseren.

Minder (stil) zitten is voor iedereen goed, en zal een bijdrage leveren aan het bevorderen van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Zowel werknemers als werkgevers zijn gebaat bij de gevolgen van minder (stil) zitten:  we weten dat mensen die regelmatig op hun werk staan en/of bewegen een hoger energie niveau hebben, zich beter kunnen concentreren, minder verzuimen, en dus beter presteren.

Image
Bewustzijn creëren
hidden content

Om veranderingen te kunnen realiseren is het belangrijk om eerst inzicht te verschaffen in het daadwerkelijke zitgedrag. Immers: pas wanneer duidelijk is hoeveel iemand zit kan er pas een verbeterplan worden gemaakt. Bewustwording is belangrijk voor succesvolle gedragsverandering en is zodoende de basis van het interventieprogramma.

Image

Gedrag in kaart brengen

Aan de hand van de VitaBit sendentair tracker én de VitaBit app wordt het gedrag van de deelnemende medewerkers voor een bepaalde periode in kaart gebracht. 

Begeleidende workshops

De gegevens die uit de metingen naar voren komen kunnen worden verwerkt in een workshop. Dit versterkt het effect van het programma.

Coachen via het platform

De coach krijgt via het online e-health platform inzicht in het sedentair gedrag van de medewerkers. Zo kan er gericht worden gecoacht aan de hand van rechtstreekse communicatie.

VitaBit Tracker en VitaBit Online Coachingomgeving
Trackers
hidden content

VitaBit Trackers worden direct verkocht aan eindgebruikers. Op die manier  kunnen zij inzicht krijgen in hun sedentair gedrag. Met de inzet van de online coachingsomgeving wordt het effect van VitaBit geoptimaliseerd.

U kunt deze coaching overlaten aan bijvoorbeeld (bedrijfs)fysiotherapeuten, preventiemedewerkers, bewegingstherapeuten, etc. in uw netwerk. Wij voorzien u van de VitaBit Trackers en licenties, u verkoopt de producten aan de eindgebruikers en de coach verdient aan het coachen. Zo creëren wij een win-win situatie voor u en de coach uit uw netwerk. Wij kunnen hierin ondersteuning bieden door uitleg te geven aan de betrokken over de werking en het effect van VitaBit en wij kunnen de coaches voorzien van scholing omtrent VitaBit coaching.

Image
Resultaat interventieprogramma
Resultaat
hidden content

Het interventieprogramma heeft als doel de gebruiker bewust te maken van zijn of haar zitgedrag om op die manier een gedragsverandering mogelijk te maken. Ons doel is bereikt als de gebruiker na het interventieprogramma minder langdurig onafgebroken zit en regelmatig van houding verandert. Dit zal leiden tot een verhoogd energieniveau, beter concentratievermogen en een betere fysieke en mentale gezondheid. Dus minder verzuim en meer productiviteit.

Image