Image
Niet meer bewegen, maar minder zitten
Minder zitten
hidden content

Uit onderzoek is gebleken dat leefstijlprogramma’s alleen zinvol zijn als de focust ligt op minder zitten en niet alleen op meer bewegen. ’s Avonds een uur sporten compenseert niet voor een hele dag stilzitten. Als we vervolgens stilstaan bij het feit dat de gemiddelde werkende ca. 8 uur per dag zittend doorbrengt, dan kunt u zich de focus op het minder zitten waarschijnlijk beter voorstellen. Als de gebruiker minder zit en meer staat en/of loopt dan is de kans op het ontwikkelen van fysieke klachten (hart- en vaataandoeningen, diabetes, overgewicht, rugklachten, (over)vermoeidheid, etc.), de kans op het ontwikkelen van mentale klachten (stressgevoeligheid, burn-out, angsten etc.) aanzienlijk minder. Bovendien resulteert dit in een lagere mortaliteit.

 
Beginnen met bewustwording
Bewustwording
hidden content

Dat we zoveel zitten heeft alles te maken met het automatiseren van onze werkzaamheden en is dus feitelijk nauwelijks te voorkomen. Alleen door medewerkers bewust te maken van de negatieve gevolgen van het langdurig zitten zullen zij geneigd zijn minder te gaan zitten. De negatieve gezondheidseffecten zijn vaak langetermijneffecten. We worden niet direct geconfronteerd met de negatieve gevolgen van het huidige gedrag, waardoor de drempel om te veranderen hoog is. Bovendien is overmatig zitten een gewoonte. Het veranderen van gewoontegedrag vraagt gedragsverandering. Om het gedrag van een persoon te kunnen veranderen, zal deze persoon zich bewust moeten zijn van zijn of haar gedrag. Deze bewustwording zal direct aanzetten tot het overwegen van verandering. In het begin zitten we met z’n allen nog letterlijk in de ontkenningsfase, we hebben dus een tool nodig die ons zitgedrag inzichtelijk maakt.

Image
Image
Sedentair tracker
hidden content

VitaBit meet of de gebruiker zit, staat of loopt aan de hand van een kleine sensor: de VitaBit Tracker. Deze tracker meet niet waar u bent of wat u doet. Alleen of u zit, staat of loopt. Hiermee is dit product uniek op de markt: andere trackers meten alleen het aantal stappen of de mate van activiteit. VitaBit daarentegen heeft een uniek sit/stand detectie algoritme dat ook het onderscheid weet te maken tussen zitten en staan.

Bovendien is de tracker makkelijk in de broekzak mee te nemen. De tracker heeft een afmeting van 39 x 14 x 8,5 mm en weegt slechts 4½ gram. De tracker is stof & water afstotend (IP67) en laadt op in 1,5 uur (standby gaat de batterij 90 dagen mee).

Oplossing: VitaBit
Oplossing
hidden content

VitaBit meet zitten, staan en lopen. Middels een app heeft de gebruiker inzicht in de gegenereerde data en wordt dus geconfronteerd met zijn of haar eigen zitgedrag. Deze data is bovendien inzichtelijk voor de coach met toestemming van de gebruiker, deze kan de gebruiker op afstand coachen. Zo creëren we bewustwording bij de gebruiker en kunnen we met behulp van de coach het zitgedrag van medewerkers veranderen. De vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers zal hierdoor verbeteren. Voor meer informatie ga naar VitaBit Coachingplatform.

Bekijk VitaBit Coachingsplatform

Image
Image
VitaBit Online Omgeving
Online omgeving
hidden content

Via de online omgeving kan de gebruiker al zijn gegevens inzien:

  • Inzicht in het zit-sta-loop gedrag
  • Te behalen doelen
  • Vergelijking *
  • Te behalen/ behaalde doelen*
  • Toernooien*
  • Notificaties*

VitaBit is inzetbaar voor zowel het individu als voor een groep. Door de VitaBit groepsgewijs te gebruiken, bestaat de mogelijkheid om elkaar uit te dagen en gezamenlijke doelstellingen te creëren. Alle opties met een asterisk gemarkeerd (*) zijn met name bestemd voor groepsgebruik.

De VitaBit App
App
hidden content

De VitaBit App is speciaal ontwikkeld voor eindgebruikers. Het persoonlijke dashboard geeft inzicht krijgen in het zit, sta en loop gedrag van de gebruiker en vergelijkt deze met de ingegeven targets. Het overzicht in de app is helder en transparant weergegeven aan de hand van een grafiek. De VitaBit Score in de app geeft in één oogopslag een indruk van het actuele zit-sta gedrag: hoe hoger deze score, hoe dynamischer de gebruiker de dag heeft doorgebracht.

Image
Resultaat
hidden content

Gezonde en vitale medewerkers zijn de kern van iedere organisatie. Deze vitaliteit zal zich uiten in een hoger energieniveau, betere taakgerichtheid, meer werkplezier en een betere sfeer. Dit leidt op zijn beurt weer tot een beter concentratievermogen en een lagere vatbaarheid voor fysieke en mentale overbelasting. Dus minder verzuim en meer productiviteit!

VitaBit geeft zowel de gebruikers als de onderneming concreet inzicht in zitgedrag, met als doel sedentair gedrag inzichtelijk te maken en dynamisch werken te bevorderen.

Om optimaal resultaat te boeken met de inzet van VitaBit, moet de inzet van de Trackers gecombineerd worden met coaching. Het is bij VitaBit mogelijk dan gebruikers gecoacht worden door een coach, via de online VitaBit Coachingplatform.

Bekijk VitaBit Coachingplatform