Human Resources
hidden-content
Image
Dynamic Ergonomics en human resources
Arbeid & gezondheid
hidden content

De gezondheid en het welbevinden van medewerkers staat steeds hoger op het prioriteitenlijstje. 10 tot 2 jaar geleden was een werknemer blij dat hij/zij een baan (en dus inkomen) had. Tegenwoordig wordt er, door de grote vraag naar excellent personeel op de arbeidsmarkt, veel aandacht besteed aan het bieden van een goed personeelsbeleid om deze werknemers aan te trekken.

Goed zorgen voor de werknemers is een must. Organisaties maken steeds meer werk van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers. Naast het feit dat dit excellent personeel aantrekt levert dat gedurende de arbeidsrelatie veel op: minder verzuim, meer werkplezier en meer productiviteit. Goed zorgen voor het personeel is dan ook interessant voor zowel werknemer als werkgever. Vooral in een maatschappij waar we steeds langer moeten doorwerken is duurzame inzetbaarheid de key factor.

Vitaliteitsmanagement
Verzuimbeleid
hidden content

De veranderde situatie op de arbeidsmarkt levert ook een ander verzuimbeleid: van curatie wordt meer en meer overgegaan op preventie. Er wordt niet langer afgewacht totdat iemand (fysieke) klachten heeft alvorens actie wordt ondernomen. Er wordt op voorhand gehandeld om klachten te voorkomen en ervoor te zorgen dat medewerkers vitaal en fit for the job zijn. Het voeren van een toekomstbestendig HRM-beleid en het inzetten van de juiste HRM-interventies liggen hieraan ten grondslag. Het gaat om het bieden van de juiste tools om gewenst gedrag van werknemers te stimuleren wat bijdraagt aan: effectief vitaliteitsmanagement en duurzame inzetbaarheid.

Image
Image
Gewenst gedrag stimuleren
Gedragsverandering

hidden-content

Wij zijn ervan overtuigd dat werknemers onbewust ondersteund moeten worden om het gewenste gedrag te vertonen. Mensen zijn gewoontediertjes en voeren niet graag datgene uit wat hen wordt opgedragen. Gedrag moet subtiel, onbewust, veranderd worden. Nudging noemen we dat.

-    Iemand zeggen dat hij/zij meer staand moet werken heeft minder effect dan ervoor zorgen dat hij/zij steeds meldingen krijgt en met één druk op de knop van positie veranderd. Dat kan met ons innovatieve IntelliDesk systeem.

-   Medewerkers aansporen tot lunchwandelen en oefeningen doen op de werkplek is minder effectief dan hen voorzien van een bureaustoel die hen laat bewegen zonder dat ze daar bewust mee bezig zijn. Backapp Balansstoelen maken dit mogelijk. 

-   Iemand regelmatig van houding laten veranderen en dus dynamiek creëren op de werkplek is lastig indien men geen idee heeft hoe langdurig hij/zij zit.

Dat inzicht is makkelijk te verschaffen met VitaBit sedentair trackers: sensoren die de werknemer in de broekzak meedraagt welke registreren hoe lang men zit, staat of loopt.

Verandermanagement toepassen
Veranderingen
hidden content

Wij helpen u graag met het implementeren van veranderingen in de organisatie. Vaak kan met een paar simpele aanpassingen of producten al een hoop verandering te weeg worden gebracht. Innovatieve producten die zijn ontworpen met het oog op de eindgebruiker: medewerker-gedreven innovatie! Wij helpen u graag met het maken van de juiste keuzes in het HRM-beleid. U als HR-professional bent de deskundige ten aanzien van uw organisatie, wij zijn deskundige ten aanzien van de middelen die het best kunnen worden ingezet om vitaliteit van medewerkers te verbeteren en duurzame inzetbaarheid te kunnen waarborgen.

Image

Neem gerust contact zodat we in gesprek kunnen raken hoe wij u kunnen ondersteunen in uw futureproof HRM-beleid.