Image
Hoe krijg je gedragsverandering voor elkaar?
Gedragsverandering
hidden content

Gedrag is niet iets dat je van vandaag op morgen aanpast. Iemand simpelweg zeggen dat hij/ zij zijn gedrag moet aanpassen haalt meestal dan ook weinig uit. Gedragsverandering is een proces dat doorlopen moet worden. Dat geldt voor iedere vorm van verandering. Zo ook bij het verminderen van sedentair gedrag. Gedragsverandering verloopt via de naast staande stappen. Terugval is hierbij op ieder punt mogelijk. Er wordt echter altijd naar gestreefd om richting ‘blijven doen’ te bewegen in het proces.

 
Gedragsverandering en wearables
hidden content

Wearables kunnen uitstekend helpen bij het ondersteunen van gedragsverandering. Wearables zoals VitaBit en de Activity Tracker kunnen bijvoorbeeld goed worden ingezet om de volgende stappen te ondersteunen:

Openstaan

Inzicht in het huidige gedrag zorgt ervoor dat men openstaat om het gedrag te veranderen. Als je niet inziet dat je iets verkeerd doet, ga je er ook niets aan doen. Wearables kunnen bewustwording tot stand brengen.

Begrijpen

Wanneer de gebruiker openstaat voor verandering en inziet dat de huidige werkwijze niet de beste is, kan het proces worden voortgezet. Het gaat in deze stap om het verschaffen van inzicht wat beter kan en hoe het beter kan. VitaBit doet dit bijvoorbeeld aan de hand van de VitaBit Score: des te beter het zit-sta gedrag, des te hoger de score.

Kunnen

Wearables kunnen het zit sta gedrag en de gezondheid inzichtelijk maken (basismetingen). Ze kunnen aantonen of je daadwerkelijk beter presteert dan voorheen. Op die manier maken deze sensoren het gedrag inzichtelijk en spelen ze een rol in het kunnen veranderen.

Ondersteuning door coaching
Coaching
hidden content

Om de gedragsverandering meer succesvol te maken is ondersteuning wenselijk. Coaching zorgt voor een stok achter de deur en ondersteunt op de momenten dat het moeilijk is het gedrag vol te houden. De coach ondersteunt bij de stappen waar het voor wearables moeilijk is om een bijdrage te leveren, namelijk het willen veranderen en het blijven toepassen van het nieuwe gedrag. Deze coaching kan bijvoorbeeld geleverd worden door een (bedrijfs)fysiotherapeut, (para)medicus of preventiemedewerker.

By following this link you’ll be able to find more information about the VitaBit Online Coaching environment.

Bekijk VitaBit Coachingplatform

Image