Ergonomisch toetsenbord, voorkomt reiken naar de muis.

 
  
 
 
 
                     
 
 
Richtlijnen en wetgeving

1. De afstand tussen de toetsen bedraagt tussen de 1,8 tot 2,0 mm (ISO 9241).
2. Het letterdeel moet duidelijk gescheiden zijn van de functietoetsen (ISO 9241).
3. Donkere letters op een heldere achtergrondkleur vergemakkelijken het lezen (ISO 9241), en dragen bij aan een hogere productiviteit (Snyder, 1990).
4. De middelste rij toetsen mag niet hoger dan 30 mm boven het bureauoppervlak liggen (DIN 2137).
5. Het toetsenbord moet hellend kunnen worden geplaatst en mag geen geheel vormen met het beeldscherm.
(Council Directive 90/270/EEC).

Compacte toetsenborden (toetsenborden zonder apart numeriek deel aan de rechterzijde) verlagen de reikafstand naar de muis, verlagen de belasting voor de onderarmen en worden als comfortabeler dan standaard toetsenborden ervaren. Afhankelijk van de werkzaamheden kan afgezien worden van gebruik van een numerieke deel. Uitkomst van het onderzoek van het Berliner Ergonomic Institute is dat 90% van de gebruikers het numerieke deel niet of slechts zelden gebruikt.