Samenvatting specialisten onderzoek BackApp 30 juni 2009

 
Lang (stil) zitten: Een nieuwe bedreiging voor onze gezondheid! 
 
In het gelijknamige rapport van TNO wordt uitgebreid ingegaan op de gevolgen van sedentair gedrag (lang -stil- zitten)
U kunt het rapport hier downloaden. 
 
 
Recente, nog te publiceren, onderzoeken.
 
Recent zijn er nog 2 onderzoeken gedaan. Deze zijn nog niet officieel gepubliceerd en daarom niet in z'n geheel beschikbaar.
Toch willen we u de grote lijnen niet onthouden.
 
a. vergelijk in spier activiteit van de romp ondersteunende spieren en de houding van de wervelkolom in een BackApp achtige stoel en een normale bureaustoel. Onderzoek uitgevoerd door Prof. Dr. Wim Dankaerts van de universiteit van Leuven in samenwerking met Kieran O'Sullivan van de universiteit van Limerick.
 
b. vergelijk actief en passief zitten. Onderzoek door Wim Grooten van het Karolinska Institutet
 
Eerste onderzoek naar effect op rug-, nek-, heup- en bekkenklachten
 
De Ergonomische stoel Back App is sinds 2006 in Scandinavië op de markt als trainingstoestel. Back App traint de rugondersteunende spieren tijdens het zitten. Wij hebben Prognett AS opdracht gegeven een onafhankelijke onderzoek te doen onder Scandinavische specialisten (fysioterapeuten, chiropracticers enz) die Back App als trainingsapparaat gebruiken.
De specialisten kregen een vragenlijst voorgelegd met betrekking tot het effect van Back App op de rug ondersteunende spieren.

Van 51% van de specialisten ontvingen zij annoniem de complete vragenlijst ingevuld retour (364 ingevulde vragenlijsten, 144 uit Noorwegen, 104 uit Zweden, 60 uit Denemarken and 56 uit Finland).

De verkregen antwoorden van de 364 specialisten kunnen als volgt worden samengevat:

Het effect van Back App op patiënten met  rugklachten

-98,1% zegt dat patiënten met rugproblemen profiteren van het zitten op Back App.
-97% zegt dat zitten op Back App positieve effecten had op de lumbale regio.

De meerderheid geeft aan dat Back App de spieren ”Transversum abdomini” en "Multifides” stimuleert en deze spieren vervullen een belangrijke rol bij de ondersteuning van de lumbale regio in de rug.

Effecten van Back App op patiënten met nekklachten

-67,3 % van de specialisten zei dat nekpatiënten voordeel hebben van trainen met Back App.
-62,2% zei dat het zitten op Back App positieve effecten heeft op de nekfunctie.
 
Effecten van Back App op patiënten met heupklachten
 
 -49,5 % van de specialisten zei dat patiënten met heupproblemen baat hebben van trainen met Back App.
-39,3 % zei dat zitten op Back App positieve effecten zal geven op de heupfunctie.

Effecten van Back App op patiënten met bekkenklachten 

-47,3 % van de specialisten zei dat patiënten met problemen in het bekkengebied voordeel zullen hebben van trainen op Back App.
-39 % zei dat Back App de bekkenfunctie positief beïnvloedt.
-44,8 % zei dat een positief effect op de bekkenspieren kan worden waargenomen.

Wij vroegen de specialisten of zei hun patiënten het gebruik van Back App zouden aanbevelen?

348 van de 364 zeiden: "Ja”

De 18 die nee zeiden hadden de volgende redenen: 6 vonden BackApp te duur, 5 van hen had geen patiënten en konden dus natuurlijk niets adviseren, 4 van hen zeiden dat ze de zitting te groot en te zacht vonden en omdat BackApp geen wielen had, 2 zeiden dat ze geen aanbeveling doen omdat er behoefte is aan een hoogte verstelbaar werkblad en 1 had geen commentaar.

Comfort

351 van de 364 zei dat zitten op Back App comfortabel is. Comfortabel zitten is een belangrijke factor voor het permanent gebruik van Back App
 
Conclusie:
We kunnen op basis van deze uitgebreide studie concluderen dat specialisten in Noorwegen, Zweden, Denemarken en Finland het eens zijn met de stelling dat Back App doet waarvoor hij ontworpen is; namelijk:
 
Back App traint de rugondersteunende spieren tijdens het zitten.
 
U kunt het volledige onderzoek hier downloaden