Image
De oplossing in de strijd tegen rugklachten en sedentair gedrag
Effect op rugklachten
hidden content

In 2013 is er onderzoek gedaan naar de mate van discomfort bij personen met lage rugklachten. Zij hebben één uur lang beeldschermwerk (typen) verricht zittend op een Backapp, en één uur lang beeldschermwerk (typen) verricht zittend op een traditionele bureaustoel. Zittend op de Backapp ervoeren zij significant minder pijn en discomfort dan zittend op een standaard bureaustoel.

"Specific flexion-related low back pain and sitting: comparison of seated discomfort on two different chairs" Mary O'Keeffe, Wim Dankaerts, Peter O'Sullivan, Leonard O'Sullivan & Kieran O'Sullivan 2013.

Resultaten Backapp fieldtrial Finland 2017
Resultaten
hidden content

In Helsinki, Finland is in 2017 een fieldtrial uitgevoerd met Backapp Balansstoelen. Medewerkers zijn voor de duur van 6 maanden voorzien van een Backapp balansstoel, Backapp 360 Balansbord en zit-sta bureau. De resultaten waren zeer positief:

50%

van de ondervraagden hebben minder last van rugpijn.

38%

van de gebruikers hebben minder last van nek- en schouderklachten

44%

van de gebruikers ervaren minder last van hoofdpijn

35%

van de gebruikers ervaren een verhoging in productiviteit

Makkelijker rechtop zitten
hidden content

Er zijn twee onderzoeken verricht, waarbij is gekeken naar de moeite die het kost om een neutrale zithouding aan te nemen op een stoel zonder rugleuning. De conclusie hieruit is dat dit makkelijker en beter vol te houden was op een Backapp, dan op een bureaustoel zonder rugleuning. De buitenste stabiliteitsspieren zijn minder actief bij het zitten op de Backapp. Flexie van de lenden werd ook significant verminderd, net als de activiteit van een van de belangrijkste spieren rondom de lumbale wervelkolom.

"Can we reduce the effort of maintaining a neutral sitting posture? A pilot study". Kieran O'Sullivan, Raymond McCarthy, Alison White, Leonard O'Sullivan & Wim Dankaerts 2012.

"Lumbar posture and trunk muscle activation during a typing task when sitting on a novel dynamic ergonomic chair". Kieran O'Sullivan, Raymond McCarthy, Alison White, Leonard O'Sullivan & Wim Dankaerts 2012.

Image
Rapport Gebruikersonderzoek 27 maart 2009
Resultaten
hidden content

In 2009 heeft Backapp een gebruikersonderzoek uitgevoerd, gebaseerd op een toegestuurde enquête. Gebaseerd op 278 gebruikers zijn hieruit de volgende resultaten naar voren gekomen:

11%

van de personen die een Back App op het werk gebruikte heeft zelfs een tweede Back App aangeschaft voor thuisgebruik.

76,6%

van de gebruikers ervoer opmerkelijk positieve gezondheidseffecten

96%

zei dat ze Backapp aan anderen zouden aanbevelen

Image
Energieverbruik
hidden content

Er is onderzoek gedaan naar het energieverbruik op een Backapp, in vergelijking met een traditionele bureaustoel. Het gemiddelde energieverbruik op een Backapp nam significant toe met maar liefst 19%. Het MET-niveau (mate aan energie die een activiteit kost) is ook meer vergelijkbaar met staan dan met zitten, vooral wanneer de Magic Balll wordt uitgedraaid. Dit resulteert er in dat de risico’s die gepaard gaan met sedentair gedrag worden drastisch verminderd. Wanneer u 230 dagen 8 uur per dag op een Backapp zit, verbrandt u 27.600 calorieën meer dan zittend op een traditionele bureaustoel. 27.600 staat gelijk aan ±4kg lichaamsvet.

"The effect of a novel dynamic chair on seated energy expenditure."Aofie Synnot, Wim Dankaerts, Kieran O`Sullivan